Czym właściwie jest odpowiedzialność karna lekarza? Kiedy ma miejsce, kiedy może się pojawić?

Znaczenie zgody pacjenta jest coraz bardziej ważne, a wynika to jak najbardziej z rozwoju praw pacjenta oraz ze zmian na linii lekarz – pacjent. Jeszcze niedawno ten kontakt był dosyć paternalistyczny, teraz już robi się w większym stopniu partnerski. To oznacza, że rodzi się wiele pytań, a najważniejsza jest odpowiedzialność karna lekarza, co oznacza zabieg robiony przez lekarza bez pozwolenia pacjenta może stać się czynem karalnym?

za co odpowiedzialny jest lekarz?

Autor: Phalinn Ooi
Źródło: http://www.flickr.com
Zdania lekarzy oraz prawników na temat tej zgody są dość mocno podzielone. Prawnicy twierdzą, że wola chorego to najbardziej istotne prawo, więc starają się jak najmocniej rozszerzyć rolę zgody pacjenta, natomiast lekarze są zdania, że dobro chorego to prawo (anna szirch – adwokat z wrocławia) najistotniejsze, więc starają się zmniejszyć rolę zgody pacjenta. Różnice w tych zdaniach zostały na szczęście w określonym stopniu zdefiniowane i to z korzyścią dla prawników. Tak się stało po wprowadzeniu zapisu 192 do kodeksu prawnego.

Tego rodzaju zapis mówi, że kto świadczy zabieg leczniczy bez zgody pacjenta, podlega grzywnie, a może być to nawet kara pozbawienia wolności. Taki przepis zamiast jednakże wpierać wytworzył trochę zamieszania. W wypadku zabiegów leczniczych brak zgody na ich udzielenie nie stwarza odpowiedzialności za wykroczenie przeciwko życiu oraz zdrowiu, ale uchodzi to jednocześnie za rodzaj przestępstwa przeciwko wolności. W takich więc sytuacjach jak zarządzony będzie sąd lekarski prawnik prawdziwie profesjonalny, jaki jest wykształcony w tej dziedzinie, będzie faktycznie konieczny – przeczytaj więcej. Powracając jednakowoż do wywodu, to można przyznać, iż zgoda to pewien punkt usprawiedliwiający działanie lekarza. Wiadomo jednakże, że nie każda będzie ochraniała przed zarzutem bezprawności czynu.

Powinna bowiem spełniać określone wymagania, choćby przykładowo przedmiot zgody musi być zgodny z prawem, co oznacza, że lekarz nie może wykonywać zabiegu eutanazji, pomimo że otrzymał taką zgodę od pacjenta. Zgoda ponadto nie może być otrzymana pod naciskiem czy przymusem. Lekarz tak naprawdę musi udzielać pacjentowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, powinien zaproponować możliwe metody diagnostyczne czy lecznicze. To gwarant, że lekarz, jak i pacjent będą usatysfakcjonowani z tej sytuacji.