Reakcja na dostarczony pozew – co wtedy przedsięwziąć?

Pismem zapoczątkowującym postępowanie w każdej sprawie jest pozew, jakiego odpis sąd doręcza stronie przeciwnej. Strona, która otrzymała taki pozew posiada możność odpowiedzi na pozew.
Odpowiedź na pozew powinna spełniać ogólne warunki pisma procesowego. Odpowiedź na pozew jest też pismem procesowym mającym na celu przygotowanie rozprawy, a więc należy podać krótko stan kwestii, wypowiedzieć się co do twierdzeń strony przeciwnej i dowodów przez nią wyznaczonych, oraz wskazać dowody na poparcie swojego stanowiska w sprawie.

Odpowiedź na pozew przynosi się do tego sądu, jaki zalecił doręczenie odpisu pozwu. Od takiego pisma sąd nie pobiera żadnej zapłaty chyba, że odpowiedź zawiera zgłoszenie powództwa dwustronnego. Jest ono akceptowalne wtedy, gdy roszczenie obustronne jest w związku z postulatem powoda, albo przydziela się do odliczenia. Powództwo obustronne może być zawarte albo w reakcji na pozew, bądź w odrębnym piśmie zgłoszonym jednakże nie później aniżeli na pierwszej rozprawie.

pozew

Autor: 24oranges.nl
Źródło: http://www.flickr.com

Zgodnie z art.

Ekscytujący tekst? Jeśli tak sądzisz, kliknij bez wahania ten link, ponieważ w witrynie (www.itb.pl/jednostka-notyfikowana.html), którą tu odnajdziesz, również jest coś ciekawego.

86 kodeksu postępowania cywilnego reprezentanci ustawowi mogą funkcjonować przed sądem sami, albo przez pełnomocników. Jeśli pozwany wyznaczał pełnomocnika, do odpowiedzi na pozew powinno się dodać pełnomocnictwo, czy też wierzytelny duplikat uprawnienia razem z odbitką dla strony przeciwnej.

Odpowiedź na pozew trzeba złożyć w biurze podawczym Sądu, albo nadać w polskiej placówce pocztowej.

Nie rezygnuj! Zachęcamy Cię, kontynuuj fajnych tekstów. Może Ci w tym pomożemy? Zachęcamy zatem do naszej następnej witryny.

Za datę wpływu pisma traktuje się datę złożenia w biurze podawczym, bądź wysłania w krajowej jednostce pocztowej, nie należy nadawać przesyłki kurierskiej.Pismo winno zawierać oznaczenie sądu do którego jest kierowane, imię i nazwisko, lub nazwę stron, ich przedstawicieli prawnych i pełnomocników, oznaczenie gatunku dokumentu, meritum wniosku czy też oświadczenia, oraz dowody na poparcie przytoczonych sytuacji.

Poza tym podpis strony, bądź jej przedstawiciela prawnego, albo reprezentanta, wyszczególnienie załączników. Dokument powinno się oznakować sygnaturą akt sprawy. Odpowiedź na pozew na formularzu urzędowym składa się tylko wtedy, kiedy sam pozew jest wnoszony na formularzu.