szkolenie pracowników

W jakich okolicznościach może się przydać wycena przedsiębiorstwa, jakie są najchętniej stosowane metody wyceny firm.

Sprzedaż funkcjonującego w dobry sposób przedsiębiorstwa nie jest łatwą rzeczą, szczególnie że w grę wchodzą czasami naprawdę wysokie sumy. Jest wiadome, że sprzedający planuje dostać jak najwyższą sumę, z kolei kupcowi będzie zależało na maksymalnym obniżeniu ceny.

Dlatego też przed przeprowadzeniem takiej transakcji może być konieczna wycena aktywów, (po przejściu na stronę) która oszacuje wartość majątku firmy i da obu stronom punkt startowy do dalszych negocjacji. W praktyce wyceny tego typu wykonuje się różnymi metodami, zależnie od tego, w jakim celu powinny być one przeprowadzone. Podczas podejmowania decyzji można się oprzeć tylko na jednym sposobie, a użyć też można paru, żeby dostać kompleksowy obraz stanu danej firmy. Należy pamiętać przy tym, że wszelakie sposoby wyliczania wartości są mocno szacunkowe i będą dawać tylko przybliżony pogląd.
szkolenie pracowników
Autor: NAVFAC
Źródło: http://www.flickr.com

Najstarszymi i najpopularniejszymi aktualnie sposobami wyceny firm są metody majątkowe. Jeśli chodzi o nie wartość konkretnego przedsiębiorstwa określa się jako różnicę między posiadanym majątkiem, a różnymi zobowiązaniami. Jednak w niejednym przypadku metoda ta mocno zawodzi, bowiem wykorzystuje jedynie składniki materialne, a zupełnie pomija kwestie wartości intelektualnej, patentów albo znaków towarowych. Z tego też powodu w wielu przypadkach wycena spółek wycena spółek będzie znacznie zaniżona w porównaniu ze stanem faktycznym.

Wady tej nie mają metody dochodowe, opierające się na użyciu do wyceny osiąganych przez firmę przychodów, wykorzystuje się tutaj parę różnych podejść w zależności od potrzeb i charakteru firmy.